Huisregelement Lotus

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en schades van en aan eigendommen en ongevallen/verwondingen van klanten , personen in en om het pand. De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten en haar dames. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar jij dat je bij Lotus Prive haar dames nooit aansprakelijk zult stellen voor de eventuele gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van alle diensten en behandelingen die worden gegeven.

Het is ten strengste verboden drugs en/of alcohol in de behandelkamers of in het pand te gebruiken of te verhandelen. De dames werken alleen met beschermingsmiddelen voor eigen en jouw veiligheid. Men mag de dames nooit dwingen tot seks! Vanuit de beroepsethiek houden wij ons aan de geheimhoudingsplicht, wij verzoeken jou geen persoonsgegevens met de dames uit te wisselen, zodat ook van Jouw eigen zijde de privacy gewaarborgd is. De minimale leeftijd voor entree is 18 jaar of ouder. Bij twijfel kan om een legitimatie worden gevraagd.

Voor vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.